OCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

ĐẦU VÒI RỬA CHÉN TĂNG ÁP LỰC NƯỚC

Đăng nhập

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
"); $('.cart-overlay').css({ 'background':'#222222', 'opacity':'0.5', 'width' : $(document).width(), 'height' : $(document).height(), 'z-index' : 9999, 'position' : 'absolute', 'top' : '0px', 'left' : '0px' }); $('#cart_mini').show(500); }); $('.close').click(function(){ $('.cart-overlay').remove(); $('#cart_mini').hide(500); }); }); var pagename = 'product'; function order(act) { if($('.sizeProduct li').length != 0){ var flag = 0; $('.sizeProduct li').each(function(){ if($(this).attr('class')=='active'){ flag = 1; } }); if(flag == 0){ $('body').append("
"); $('.cart-overlay').css({ 'background':'#222222', 'opacity':'0.5', 'width' : $(document).width(), 'height' : $(document).height(), 'z-index' : 9998, 'position' : 'absolute', 'top' : '0px', 'left' : '0px' }); $('body').append("

Thông báo

Bạn chưa chọn kích cỡ sản phẩm

"); $('.cart-alert').css({ 'position' : 'fixed', 'top' : $(window).height()/2-100, 'left' : $(window).width()/2-150 }); return false; } } var dataorder = { idsp: 5240123, sl: $('#slhang').val(), gia: ($('#_giakm').text()!='')? $('#_giakm').text() : $('#_giasp').text(), hinh: $('#hinh').val() }; $('#add_to_cart').html('Đã thêm vào giỏ hàng'); $('#buy').html('Vào giỏ hàng'); $("#in_cart").html(parseInt($("#in_cart").html()) + 1); if(act == 'buy'){ $.post("http://dodungthietbi.com/ajax&do=order1",dataorder ,function(data){ window.location.href = "http://dodungthietbi.com/san_pham/mua/1/mua_nhanh.html"; //alert(data); }); }else{ $.post("http://dodungthietbi.com/ajax&do=order",dataorder ,function(data){ $('#cart_loader').html(data); $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); $('body').append("
"); $('.cart-overlay').css({ 'background':'#222222', 'opacity':'0.3', 'width' : $(document).width(), 'height' : $(document).height(), 'z-index' : 9999, 'position' : 'absolute', 'top' : '0px', 'left' : '0px' }); $('#cart_mini').show(400); }); } } $('.close-alert, .close').live('click', function(){ $('.cart-alert').remove(); $('.cart-overlay').remove(); $('#tb_size').hide(); }); function delorder_gh(id, size) { var divname = '#gio_hang_sp_'+id; var now_cart = parseInt($("#in_cart").html(),10); if (now_cart > 1) $("#in_cart").html(now_cart-1); else $("#in_cart").html('0'); if($.trim($(divname).find('h2').text()) != 'Liên hệ'){ var price = parseInt(replaceAll($(divname).find('h2').text().replace('đ', ''), '.', '')) * parseInt($('.sluong_'+id).text()); var total = parseInt(replaceAll($('#gio_hang_tong').text().replace('đ', ''), '.', '')) - price; $('#gio_hang_tong').text(number_format(total, 0, '.', '.') + ' đ'); } $.post("http://dodungthietbi.com/ajax&do=order&act=del",{idsp: id},function(data){ $(divname).remove(); if(5240123 == id){ $('#add_to_cart').html('Thêm vào giỏ hàng'); var action = "Mua ngay"; $('#buy').html(''+action+''); } if($('#cart_loader ul li').length == 0){ $('#cart_loader').html('
Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
'); $('.cart-overlay').remove(); $('#cart_mini').hide(400); } }); } function show_order() { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); $('#gio_hang').show('slow'); } function replaceAll(str, src, dst) { while (str.indexOf(src) !== -1) { str = str.replace(src, dst); } return str; } function number_format( number, decimals, dec_point, thousands_sep ) { var n = number, c = isNaN(decimals = Math.abs(decimals)) ? 2 : decimals; var d = dec_point == undefined ? "," : dec_point; var t = thousands_sep == undefined ? "." : thousands_sep, s = n 3 ? j % 3 : 0; return s + (j ? i.substr(0, j) + t : "") + i.substr(j).replace(/(\d{3})(?=\d)/g, "$1" + t) + (c ? d + Math.abs(n - i).toFixed(c).slice(2) : ""); }

ĐẦU VÒI RỬA CHÉN TĂNG ÁP LỰC NƯỚC

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 4346  |  Ngày đăng : 07/10/2015
Giá khuyến mãi 139.000 VNĐ
Giá sản phẩm 199.000 VNĐ
Tiết kiệm được 60.000 VNĐ (31%)
Mã sản phẩm TANGAP
Khu vực bán Toàn Quốc

   ÄâÌ€u voÌ€i rửa chén tăng áp có nắp phun nÆ°á»›c vá»›i những lá»— nhỏ li ti được làm bằng tia laser và mật Ä‘á»™ tia nÆ°á»›c dày đặc, Ä‘iều này sẽ khiến cho áp lá»±c nÆ°á»›c phun ra được gia tăng lên gấp 2-3 lần so vá»›i các loại vòi hoặc đầu vòi rá»­a chén thông thường. Có thể dá»… dàng Ä‘iều chỉnh 2 chế Ä‘á»™ phun nÆ°á»›c vô cùng tiện dụng và đặc biệt hÆ¡n nữa đầu vòi tăng áp còn có thêm bá»™ lọc nÆ°á»›c giúp bạn yên tâm hÆ¡n khi sá»­ dụng nÆ°á»›c để nấu ăn, rá»­a rau củ quả và sinh hoạt hằng ngày. MôÌ£t sản phẩm thâÌ£t tiêÌ£n ích!

Còn khuyến mại
Số lượng mua

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Thanh toán khi nhận hàng
Giao hàng toàn quốc
Giao miễn phí nội thành TPHCM

Hãy liên hệ ngay để mua hàng

0866848353  | 

dodungthietbi

dodungthietbi

Sản phẩm cùng danh mục